The Artist

Roland PalmquistGraphic artist and painter. Born 1950. Raised and educated in Malmö. Moved with family to Almeria, Spain in 1984, with an occupation as an artist with over a hundred individual and collective exhibitions. Moved back to Sweden 2009th.

With palette knife, brush and black ink I am ”painting” on a marble top, put on a piece of cloth and makes a print, then adding color on every detail with tempera, a time-consuming work. Inspired by everything around me while listening to Blues, Soul and Reggae.

Grafiker och målare. Född 1950. Uppvuxen och utbildad i Malmö. Flyttade med familj till Almería, Spanien 1984, där verksam som konstnär med över hundra individuella och kollektiva utställningar. Flyttade tillbaks till Sverige 2009.

Med palettkniv, pensel och svart tryckfärg ”målar” Jag på en marmorskiva, lägger över ett stycke tyg och gör ett tryck, färglägger sedan varje detalj med tempera, ett tidskrävande arbete. Inspirerad av allt runtomkring medan jag lyssnar på Blues, Soul och Reggae.