The Art of Roland Palmquist

With palette knife, brush and black ink I am “painting” on a marble top, put on a piece of cloth and makes a print, then adding color on every detail with tempera, a time-consuming work. Inspired by everything around me while listening to Reggae and Hip Hop.

Med palettkniv, pensel och svart tryckfärg “målar” Jag på en marmorskiva, lägger över ett stycke tyg och gör ett tryck, färglägger sedan varje detalj med tempera, ett tidskrävande arbete. Inspirerad av allt runtomkring medan jag lyssnar på Reggae och Hip Hop.